This is to confirm my affiliation with the website

This is to confirm my affiliation with the website

xu lin

18652027069

XiKangLu22-501, Nanjing, Jiangsu, China.